Wzorcowanie wag

Wzorcujemy wszelkiego rodzaju wagi elektroniczne. Posiadamy akredytację w zakresie wzorcowania wag elektronicznych oraz wzorców masy i odważników (Certyfikat AP 157). Dysponujemy szerokim parkiem maszynowym, który pozwala na wykonanie wzorcowania jak najlepszej jakości w naszym laboratorium, oraz na terenie całej Polski. Pracujemy zgodnie z wytycznymi, m.in. z normą PN-EN ISO/IEC 17025 i zapewniamy najwyższa jakość usług.

Zobacz też, jak wygląda przebieg współpracy w naszej firmie i co wydarzy się na poszczególnych etapach.

Jeśli masz w swojej firmie wagę, która wymaga wzorcowania, skontaktuj się z nami.

Czym jest wzorcowanie wag?

Wzorcowanie wag jest wykonywane w celu określenia dokładnych błędów danego przyrządu pomiarowego – wagi. Polega ono na porównaniu wskazania wagi z dokładną wagą wzorca odniesienia – wzorca masy i uwzględnieniem niepewności pomiaru.

Wagę należy poddać wzorcowaniu:

 • gdy jest włączona do ZKP lub Systemu Jakości
 • gdy niemożliwa jest legalizacja
 • aby uniknąć strat materiałowych i finansowych
 • aby zapobiec nieplanowanym przestojom cyklu produkcyjnego
 • aby nie dopuścić do pogorszenia jakości produktów

Laboratorium świadczy usługi wzorcowania:

 • wag automatycznych przenośnikowych
 • wag samochodowych
 • wag kolejowych
 • wag zbiornikowych
 • wag platformowych
 • wag paletowych
 • wag hakowych
 • wag laboratoryjnych i analitycznych
 • wzorców masy 25kg, 500kg, 1000kg i 2000kg

Wzorcujemy wagi wszystkich producentów wag (OHAUS, SARTORIUS, METTLER TOLEDO, Dini Aregeo, TAMTRON, CAS, KERN, AXIS, RADWAG, FAWAG i inne.)

Doradcy Lab-Scale dobierają optymalny sposób wzorcowania po zapoznaniu się z oczekiewananiami i specyfiką ważenia.

Jeśli masz w swojej firmie wagę, która wymaga wzorcowania, skontaktuj się z nami.

Kontakt

 •  

Wagi laboratoryjne

1 mikrogram (0,000001 g).

Zajmujemy się wzorcowaniem wag laboratoryjnych nieautomatycznych i elektronicznych: mikroanalitycznych, analitycznych, precyzyjnych / technicznych. Mikrowagi oraz wagi analityczne sprawdzane są zawsze w miejscu użytkowania wagi.

Na zdjęciu wzorcowanie wagi z działką odczytową wynoszącą 1 mikrogram (1 µg) – czyli jedna milionowa grama (0,000001 g).

Wagi przemysłowe

100 ton

Wzorcujemy również wagi przemysłowe, w tym hakowe. Waga nie musi być sprawdzana w całym zakresie ale tylko w punktach o masie takiej samej lub najbardziej zbliżonej do najczęściej używanej.

Na zdjęciu wzorcowanie wagi o nośności 100 t.

Wagi zbiornikowe

25 t

Specjalizujemy się również we wzorcowaniu wag zbiornikowych i mieszalników. Wzorcujemy je również przy użyciu materiału zastępczego co znacznie skraca czas wyłączenia wagi z eksploatacji oraz umożliwia wzorcowanie wszędzie tam gdzie nie ma możliwości technicznych do obciążenia wagi wzorcami.

Na zdjęciu wzorcowanie zbiorników 25 t.

Emisja gazów CO2
Zakładowa Kontrola Produkcji

Wykonujemy wzorcowanie wag na potrzeby rozliczeń wielkości emisji gazów cieplarnianych, a także wzorcowanie wag na potrzeby systemu Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP oraz innych Systemów Zarządzania Jakością.

Świadectwo wzorcowania

Po przeprowadzeniu wzorcowania wystawiamy świadectwo wzorcowania. Jest ono potwierdzeniem przeprowadzenia wzorcowania i wskazuje wyniki wzorcowania wagi, wraz z informacją o zachowaniu spójności pomiarowej.

Jesteśmy częścią MIW Group