Po przeprowadzeniu wzorcowania wystawiamy świadectwo wzorcowania. Jest ono potwierdzeniem przeprowadzenia wzorcowania i wskazuje wyniki wzorcowania wagi, wraz z informacją o zachowaniu spójności pomiarowej.

Świadectwo wzorcowania zawiera potwierdzenie zachowania spójności pomiarowej oraz wyniki wzorcowania, tj.:

  • błąd pomiaru
  • niepewność rozszerzoną pomiaru określoną zgodnie z dokumentem EA-4/02 „Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu”
  • opcjonalnie zgodność z wymaganiami

Błąd pomiaru przyrządu pomiarowego

jest to różnica pomiędzy wynikiem pomiaru, a rzeczywistą wartością mierzonej wielkości.

Niepewność pomiaru

jest nierozerwalnie związana z wynikiem pomiaru, składa się z wielu składowych pochodzących  z procesu wzorcowania

Spójność pomiarowa

jest właściwością  pomiaru lub wzorca jednostki miary polegającą na tym, że można go powiązać  na ogół z wzorcami państwowymi lub międzynarodowymi jednostkami miary, za pośrednictwem nieprzerwanego łańcucha porównań, z których wszystkie mają określone niepewności.

Jeśli masz w swojej firmie wagę lub wzorce, która wymagają wzorcowania, skontaktuj się z nami.

Formularz kontaktowy

  •  

Jesteśmy częścią MIW Group